In ấn tờ Brochure

Brochure hay tờ gấp A4 là một dạng biến thể của tờ rơi, tờ bướm A4 thông thường. Tờ rơi A4 thông thường có kích thước lớn, phần nào bất tiện cho việc lưu trữ hoặc gửi phát. Việc tạo thêm 1 hoặc 2 đường cấn gấp không chỉ giúp cho brochure A4 duy trì được không gian trình bày như ban đầu, mà còn dàn trải nội dung được rõ ràng hơn và thẩm mỹ hơn. Đặc biệt, với việc được gấp lại, tờ gấp A4 rất vừa vặn để người nhận cầm trên tay, hoặc bỏ vô túi và tiện lợi cho doanh nghiệp bỏ vô phong thư gửi phát.

Call Now